Net Working Capital

Kapitał Obrotowy Netto - różnica pomiędzy majątkiem obrotowym a zobowiązaniami krótkoterminowymi. Wskaźnik pokazuje w jaki sposób firma jest w stanie obsługiwać dług. Dodatni kapitał obrotowy netto świadczy firma posiada nadwyżkę kapitału krótkoterminowego do obsługi bieżących zobowiązań.

Powrót
1/1