New Connect

Nowy rynek akcji mający formę alternatywnego systemu obrotu organizowanego przez GPW. Jest on rynkiem nieregulowanym, co oznacza, zdecydowanie niższe wymagania wejścia dla firm niż w przypadku rynku głównego GPW.

Powrót
1/1