Non-operating cash flows

Pozaoperacyjne przepływy gotówkowe, przypływy pieniężne po opodatkowaniu związane z działalnością odrębną od podstawowej działalności przedsiębiorstwa.

Powrót
1/1