Obligacje Zamienne

Szczególny rodzaj obligacji (ang. Convertible Bond) dający posiadaczowi prawo do zamiany jej na akcje po określonym współczynniku konwersji i otrzymania ich po określonej cenie, wycena obligacji zamiennej składa się z wyceny samej obligacji i prawa do zamiany traktowanego jako opcja na akcje.

Powrót
1/1