Odroczony Termin Płatności

Zlecenia kupna z niepełnym pokryciem gotówkowym są przyjmowane dla każdej wartości zlecenia kupna, minimalna wysokość pokrycia gotówkowego przy zleceniach kupna wynosi 30%, uregulowanie zobowiązania musi nastąpić do godziny 18:00 w dniu D+2, gdzie D oznacza dzień zawarcia transakcji.

Powrót
1/1