Odwrócona Głowa i Ramiona

Formacja zmiany trendu, składająca się z trzech charakterystycznie ułożonych dołków. Zapowiada możliwą zmianę trendu spadkowego na wzrostowy. Podobnie jak w przypadku formacji głowy i ramion, ważna jest w tym przypadku analiza zachowania wolumenu.

Powrót
1/1