Opcje Typu Amerykańskiego

Rodzaj opcji, która może być wykonana każdego dnia przed wygaśnięciem opcji, są bardziej wartościowe od opcji europejskich.

Powrót
1/1