Operating Profit Margin

Marża operacyjna - iloraz zysku operacyjnego i przychodów ze sprzedaży. Informuje jaki procent z przychodów pozostaje w kasie po odliczeniu kosztów. Wysoka marża cechuje zwykle firmy z wyrobioną marką, które mogą sprzedawać swoje produkty znacznie powyżej kosztów produkcyjnych.

Powrót
1/1