Płynność

Cecha rynku, na którym w danym momencie istnieje wielu inwestorów wystawiających wiele ofert kupna i sprzedaży, oraz zawierających transakcje; rzadko występują luki cenowe, zaś spread jest niski.

Powrót
1/1