Return On Equity

Stopa zwrotu z kapitału własnego (Patrz: Kapitał własny), iloraz zysku netto i kapitałów własnych na koniec okresu obrotowego.

Powrót
1/1