Spreads

Układy złożone z większej ilości opcji niż jedna, dzięki cenie wykonania (strike price) opcje pozwalają na tworzenie z nich niemalże nieskończonych układów o różnych parametrach.

Powrót
1/1