Stop out

Mechanizm zamykania stratnej pozycji na platformie BOSSAFX w wyniku spadku poziom środków na rachunku do wartości 50% depozytu początkowego.

Powrót
1/1