Straddle

Strategia inwestycyjna obejmująca kupno lub sprzedaż określonej opcji, pozwalającej posiadaczowi czerpać zyski w wyniku znacznych spadków/wzrostów cen (long straddle) lub w przypadku braku takich wahań (short straddle). Zaletą strategii long straddle jest znane ryzyko i nielimitowany zysk, strategia short straddle charakteryzuje natomiast się brakiem limitu straty i limitowanym zyskiem, który można osiągnąć, jednak pozwala osiągnąć zysk w przypadku braku ruchu cen.

Powrót
1/1