Strike Price

W przypadku instrumentów pochodnych, przede wszystkim opcji, z góry określona cena po jakiej następuje kupno/sprzedaż instrumentu bazowego. Cena wykonania jest znana dla każdej opcji przy zawieraniu transakcji (otwieraniu pozycji) i charakteryzuje daną opcję.

Powrót
1/1