Swing trading

Jeden z stylów inwestowania, inwestorzy o stylu swing trading mogą posiadać nieco mniejsze umiejętności oceny sytuacji rynkowej w stosunku do inwestorów o stylu day trading, zazwyczaj w analizie technicznej wykorzystuje się wykresy w układzie dziennym.

Powrót
1/1