Wartość Księgowa Na Akcję

Wskaźnik (ang. Book Value Per Share) prezentujący wartość księgową przypadającą na jedną akcję. Jest jednym z czynników służących do określenia czy spółka jest niedowartościowana.Jest to wskaźnik wspomagający i samodzielnie nie powinien służyć do podejmowania decyzji o wejściu w inwestycję, gdyż daje bardzo wąski pogląd na sytuację w firmie.

Powrót
1/1