Wskaźnik Rentowności Sprzedaży

Stopa zysku netto, obliczana jako iloraz zysku netto i przychodów (Net Profit Margin, Return On Sales). Określa zdolność firmy do generowania zysków.

Powrót
1/1