Zysk Na Akcję

Określa wielkość zysku jaki przypada na jedną akcję (ang. Earnings Per Share). Wartością tego wskaźnika interesują się głównie akcjonariusze, licząc na korzystną dywidendę, jak również na wzrost cen. Informuje on, ile zysku wypracował zainwestowany przez nich kapitał.

Powrót
1/1