Aktualność

GPW nagrodził liderów rynku kapitałowego

DM BOŚ po raz kolejny otrzymał statuetki Lider Rynku Kapitałowego

za rok 2020 za najwyższą aktywność na rynku kontraktów terminowych oraz za najwyższy udział animatora w obrotach sesyjnych akcjami na rynku NewConnect w 2020 roku.

Nagrody odebrał Radosław Olszewski prezes DM BOŚ podczas Gali on-line „Podsumowanie Roku Giełdowego 2020” 31 marca br.

W kameralnej uroczystości udział wzięli przedstawiciele instytucji rynku kapitałowego, w tym emitenci, domy maklerskie, banki, firmy inwestycyjne oraz organizacje i stowarzyszenia branżowe.

Kolejne nagrody przyznane przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie są potwierdzeniem wysokiej jakości świadczonych przez DM BOŚ usług oraz zaufania jakim obdarzają nas Klienci.

Dziękujemy!

 

1/1