Aktualność

Nowy ETF na S&P 500 na warszawskim parkiecie. DM BOŚ oferującym i animatorem

15 marca 2021 na Głównym Rynku GPW zadebiutował nowy ETF na indeks S&P 500 NTR.

Jest to kolejny polski fundusz inwestycyjny typu ETF na zagraniczny indeks. To już szósty fundusz ETF wprowadzony przez Agiofunds, we współpracy z Beta Securities Poland na GPW i drugi ETF debiutujący na GPW w 2021 r.

Emisję funduszu przeprowadził AgioFunds TFI, oferującym i animatorem jest Dom Maklerski BOŚ, a koordynatorem produktu Beta Securities Poland.

S&P500 to indeks obejmujący największe spółki ze wszystkich amerykańskich giełd, jest on jednym z najbardziej rozpoznawalnych amerykańskich indeksów akcyjnych dużych spółek. Indeks został utworzony w 1957 roku, jest pierwszym amerykańskim indeksem ważonym kapitalizacją -odzwierciedla 83% całkowitej kapitalizacji rynku akcji w USA (źródło: Bloomberg). ETF S&P 500 jest zabezpieczony ryzyka walutowego, co oznacza, że wahania kursu złotego do waluty kraju pochodzenia indeksu (w tym przypadku USD) nie mają wpływu na wartość inwestycji.

ETF, czyli Exchange Traded Fund, to fundusz inwestycyjny notowany na giełdzie, którego zadaniem jest odzwierciedlanie (replikacja) zachowania się danego indeksu giełdowego. Charakteryzuje się możliwością stałej (codziennej) kreacji i umarzania certyfikatów inwestycyjnych. Certyfikaty portfelowego funduszu inwestycyjnego zamkniętego, czyli w rozumieniu Regulaminu Giełdy tytuły uczestnictwa funduszu typu ETF, notowane są na warszawskiej giełdzie na zasadach analogicznych jak akcje, w szczególności można je swobodnie kupować i sprzedawać, a ich płynność wspierana jest przez animatora rynku (dom maklerski).

Więcej informacji o Beta ETF na stronach: www.gpw.pl, www.agiofunds.pl oraz www.bossa.pl.

Certyfikaty funduszu Beta ETF S&P 500 możesz nabyć w DM BOŚ https://bossa.pl/oferta/rynek-pierwotny/emisje/agiofunds-tfi-sa-certyfi…

1/1