Aktualność

Niższy podatek od dywidend ze spółek amerykańskich w DM BOŚ

Dom Maklerski BOŚ S.A. wprowadza możliwość obniżenia podatków od dywidend spółek z USA.

Klienci DM BOŚ otrzymają możliwość złożenia oświadczenia o rezydencji podatkowej, co umożliwi obniżenie stawki podatku od dywidend wypłacanych przez spółki amerykańskie. Już od dzisiaj, klienci DM BOŚ inwestujący w akcje spółek z giełd amerykańskich będą mogli płacić niższy podatek od dywidend tych spółek. DM BOŚ wprowadza możliwość złożenia oświadczenia o rezydencji podatkowej. Jego złożenie oraz zaakceptowanie przez DM BOŚ pozwala obniżyć stawkę podatku pobieranego przez amerykański Urząd Skarbowy i jest równorzędne ze złożeniem formularza W-8BEN. 

Dzięki temu, klienci DM BOŚ inwestujący w amerykańskie spółki dywidendowe będą mogli obniżyć swoje podatki u źródła z 30% do 15%. Oświadczenie o rezydencji podatkowej mogą wypełnić wszyscy klienci, którzy nie są rezydentami podatkowymi w USA oraz nie posiadają amerykańskiego obywatelstwa. Klienci indywidualni z polską rezydencją podatkową mogą złożyć formularz elektronicznie, a od inwestorów z inną niż polska i amerykańska rezydencją podatkową wymagany jest formularz W-8BEN złożony podczas osobistej wizyty w oddziale Domu Maklerskiego. Jeśli klient nie wypełni formularza dotyczącego rezydencji będą go obowiązywały dotychczasowe zasady.

Natomiast jeśli inwestor ma inną niż polska lub amerykańska rezydencję podatkową, może złożyć formularz W-8BEN, wyłącznie podczas osobistej wizyty w oddziale Domu Maklerskiego.

„Chcemy rozwijać dostęp do rynków zagranicznych, stąd wprowadzenie niższych podatków i kolejnych zmian w ofercie. W najbliższym czasie chcemy też udostępnić notowania z giełd zagranicznych dla szerszej grupy inwestorów. Do końca roku wdrożymy też kolejne elementy oferty dla bardzo aktywnych i mniej aktywnych inwestorów. – powiedział Paweł Kolek, Dyrektor Departamentu Rynku Wtórnego DM BOŚ S.A. Pracujemy też nad dużymi zmianami na przyszły rok. Chcemy, aby oferta rynków zagranicznych wyróżniała się spośród polskich domów maklerskich i żeby był to bardzo atrakcyjny element oferty DM. – dodaje.

 

1/1