Aktualność

Oferta publiczna akcji LICHTHUND S.A.

Cena Emisyjna Akcji Oferowanych została ustalona na 69,00 zł
Ostateczny podział na transze:

  • Transza na Zaproszenie – 55.000 sztuk
  • Transza Otwarta – 15.000 sztuk.
1/1