Droga kukurydza w USA

Parkiet, 22 Maja 2019

Ostatnie sesje na rynku kukurydzy przynoszą dynamiczne zwyżki notowań tego zboża w Stanach Zjednoczonych. Cena kukurydzy zakończyła na plusie ostatnie siedem dni z rzędu, a ostatnie kilka sesji rozpoczynało się lukami wzrostowymi. Notowania tego zboża w USA zbliżyły się już do poziomu 4 USD za buszel. Oznacza to najwyższy poziom cen od końcówki maja 2018 r., a więc od niemal równego roku.

Główną przyczyną tak gwałtownych zwyżek cen kukurydzy w USA są znaczące opóźnienia w zasiewach tego zboża. W poniedziałek amerykański Departament Rolnictwa podał, że zasiewy kukurydzy zostały ukończone w 49 proc., eonie tylko je st słabym wynikiem na tle pięcioletniej średniej (80 proc.), lecz także wynikiem niższym niż niewygórowane oczekiwania rynkowe (zakładające 50 proc.).

Opóźnienia w zasiewach kukurydzy przekładają się na oczekiwania niższej podaży. W kolejnych tygodniach może się bowiem okazać, że farmerzy wybiorą zasiewy soi zamiast kukurydzy ze względu na fakt, że soja może być sadzona później. Z kolei kukurydza zasiewana później stwarza większe ryzyko, że plony będą niskiej jakości.

Opóźnienia w zasiewach dotyczą zresztą także rynku soi. Departament Rolnictwa podał we wspomnianym raporcie, że zostały one ukończone w USA w zaledwie 19 proc., co również było wynikiem niższym od rynkowych oczekiwań, zakładających 22 proc. W przypadku soi jednak negatywnie na cenę wpływa toczący się konflikt handlowy USA i Chin.

Dorota Sierakowska DM BOŚ

1/1