Nieznaczny przyrost rachunków w sierpniu

Parkiet, 11 Września 2019

Nieznaczny przyrost rachunków w sierpniu. Sierpniowe, zbiorcze dane Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych dotyczące liczby prowadzonych rachunków maklerskich nie przyniosły przełomu. Cieszyć może co prawda fakt, że udało się zatrzymać trend spadkowy, jednak na razie wciąż ciężko jest mówić, że mamy do czynienia z powrotem inwestorów na rynek. W sierpniu w skali całego rynku przybyło bowiem jedynie 40 kont. O ile jednak w ujęciu całościowym trudno doszukiwać się jakichś znaczących zmian, tak już na poziomie domów maklerskich sytuacja wygląda nieco inaczej. (…) Wśród brokerów, którzy nadal wyróżniają się na tle konkurencji, jeśli chodzi o pozyskiwanie nowych kont, mamy status quo. (…) Dobry miesiąc ma za sobą także DM BOŚ, któremu przybyło ponad 400 rachunków. W sumie na koniec sierpnia w skali całego rynku prowadzonych było 1,242 mln rachunków.

1/1