AmiBroker dostępny jest bez dodatkowych opłat w pakiecie zielony1+, zielony5+ i zielony max. Informacja o posiadanym pakiecie jest dostępna po zalogowaniu się w zakładce [Obsługa konta->Informacje].

Przed skorzystaniem z programu należy aktywować i zainstalować aplikację.

UWAGA! 
Do instalacji programu wymagane są uprawnienia administratora systemu oraz podłączenie do internetu.

W przypadku korzystania z dedykowanego pluginu notowań z programu Statica4, należy zainstalować tylko i wyłącznie program Amibroker w wersji 32bit.

 1. Przed uruchomieniem instalacji programu Amibroker należy zainstalować i aktywować program bossaStatica4, który będzie źródłem danych online,
 2. Do korzystania z programu Amibroker wymagana jest nazwa i hasło użytkownika, które są niezależne od haseł do logowania do rachunku.
 • Zaloguj się do rachunku i przejdź do menu Dyspozycje->Usługi dodatkowe 
 • Złóż wniosek o aktywację Amibroker 
 • Po akceptacji wniosku przez DM BOŚ usługa zmieni status na aktywną 
 • Wybierz Pokaż hasło, aby wyświetlić identyfikator i hasło do programu
 1. Po uzyskaniu haseł i aktywowaniu usługi należy pobrać i zainstalować program AmiBroker ze strony: http://www.amibroker.com/download.html

UWAGA! Program należy zainstalować w głównym katalogu dysku c:. W przypadku korzystania z ograniczonych uprawnień na koncie użytkownika należy z ikony programu w rozwiniętym menu kontekstowym wybrać pozycje Właściwości, nastepnie zakładkę Zgodność, w pozycji Poziom uprawnień - zaznacz włącz - opcja Uruchom ten program jako administrator.

 1. Jeżeli program AmiBroker został uruchomiony to należy go zamknąć, następnie proszę pobrać i uruchomić program aktywacyjny z strony http://www.amibroker.com/bossa/AmiBrokerBossaKey.exe i nacinąć przycisk Extract.

Program aktywacyjny: 

 • zainstaluje klucz aktywacyjny, 
 • doda pluginy do połączenia z bazą online Staticy.

Amibroker DM BOŚ key

 1. Następnie należy uruchomić AmiBrokera i wpisać jednorazowo login oraz hasło (z pkt.2) 
  UWAGA! Do aktywacji i używania programu wymagane jest połączenie z internetem.

enter register details

Prawidłowo aktywowany program wyświetla przy uruchomieniu informacje o zarejestrowanym użytkowniku (informacja jest także dostępna w menu Help->About Amibroker)

Amibroker standard edition screenshot

UWAGA! 
Licencję na program Amibroker można wykorzystać tylko na jednym komputerze. Próba uruchomienia tej samej licencji na innym komputerze zakończy się komunikatem błędu i program przełączy się w tryb "trial" (niezarejestrowany).