AmiBroker Professional dostępny jest bez dodatkowych opłat w pakiecie zielony1+, zielony5+ i zielony max. Informacja o posiadanym pakiecie jest dostępna po zalogowaniu się w zakładce [Obsługa konta/Informacje].

W celu rozpoczęcia pracy z AmiBroker Professional należy wykonać następujące kroki:

 

Aktywacja dostępu

Do korzystania z AmiBroker wymagana jest nazwa i hasło użytkownika, które są niezależne od haseł do logowania do rachunku:

  • Zaloguj się do rachunku i przejdź do menu: [Dyspozycje/Usługi dodatkowe].
  • Złóż wniosek o aktywację AmiBroker.
  • Po akceptacji wniosku przez DM BOŚ usługa zmieni status na aktywną.
  • Wybierz [Pokaż hasło], aby wyświetlić identyfikator (użytkownik) i hasło do AmiBroker.

 

Instalacja aplikacji

  • Do pobrania pliku instalacyjnego oraz klucza aktywacyjnego wymagane jest podanie wcześniej uzyskanego Identyfikatora (użytkownik) i hasła (patrz pkt.1 Aktywacja dostępu).

Poniższa tabela zawiera linki do pobrania odpowiednich wersji aplikacji AmiBroker, klucza aktywacyjnego, jak również aplikacji bossaStaticaTrader.

 

 

 AmiBroker 6.40.4 Professional pobierz

 

wersja

 

64 bit

 

klucz aktywacyjny

 

AmiBrokerBossaKey64

 

współpracuje z

 

bossaStaticaTrader (64bit)

Plugin bossaAB v4 (64bit)

 

Pobierz plik instalacyjny wybranej edycji AmiBroker oraz odpowiadający klucz aktywacyjny.

  • Zainstaluj aplikację – Do instalacji wymagane są uprawnienia administratora systemu oraz podłączenie do Internetu.

Uwaga! Po instalacji nie należy uruchamiać aplikacji AmiBroker.

 

Przed uruchomieniem AmiBroker wymagane użycie Klucza aktywacyjnego, który:

  • zainstaluje odpowiedni klucz aktywacyjny,
  • dodaj wtyczkę (plugin) do odbioru notowań i połączenia z bazą danych bossaStatica – naciśnij przycisk [Extrac]:
Ekran dla AmiBrokerBossaKey64
ekran 1

 

  • Następnie należy uruchomić AmiBrokera i wpisać jednorazowo Identyfikator (User) i Hasło (Password) - (patrz pkt.1 Aktywacja dostępu).

aktywacja

Wprowadzone zmiany zatwierdź przyciskiem [OK].

  • Prawidłowo aktywowany AmiBroker wyświetla przy uruchomieniu informacje o zarejestrowanym użytkowniku (informacja jest także dostępna w menu [Help/About Amibroker])
Ekran dla AmiBroker Professional (64bit)
amibroker 64

Ważne! Licencję na aplikację AmiBroker można wykorzystać tylko na jednym komputerze. Próba uruchomienia tej samej licencji na innym komputerze zakończy się komunikatem błędu i program przełączy się w tryb "trial" (niezarejestrowany).

1/1