Moduł Profil

Służy do wyświetlania informacji o spółkach.

Jak wybrać spółkę?

Za pomocą wyszukiwarki

Aby wyświetlić dane dotyczące wybranej spółki należy wprowadzić jej nazwę lub kod (ticker) w polu wyszukiwania nazwy spółki. Wyszukiwanie odbywa się dynamicznie a na liście spółek pojawiają się jedynie te spółki, których kod lub nazwa zawiera wprowadzane znaki. Po kliknięciu na nazwę wybranej spółki, panel wyboru spółki schowa się a dane jej dotyczące zostaną wyświetlone w podstawowym obszarze roboczym. 

Zawężając listę spółek

Istnieje możliwość wyboru spółki poprzez zawężanie listy spółek do nazwy branży, indeksu lub rynku, który nas interesuje. Możliwa jest kombinacja wszystkich trzech typów (branża, indeks, rynek) w celu maksymalnego zawężenia listy spółek.

 

skaner

Co zawiera widok profilu spółek?

Po wybraniu nazwy interesującej nas spółki wyświetlane są informacje jej dotyczące zebrane w poszczególne sekcje:

  • Opis działalności – zawiera podstawowe informacje na temat działalności spółki oraz dane teleadresowe.
  • Dane finansowe – zawiera wybrane dane finansowe i wskaźniki dla spółki. W wersji domyślnej tabela występuje w wersji skróconej, aby zobaczyć wszystkie rzędy tabeli należy wcisnąć przycisk „Rozwiń”. 
  • Akcjonariat – zawiera dane dotyczące akcjonariatu, liczby akcji i udziału w całkowitej liczbie głosów z wyszczególnieniem inwestorów finansowych w osobnych zakładkach („W portfelach OFE” oraz „W portfelach TFI”).
  • Giełda – zawiera podstawowe dane związane z obrotem giełdowym takie jak: ISIN, ticker, rynek, indeksy, liczba akcji, free float, obrót, kurs, kapitalizacja. 
  • Władze i rada nadzorcza - zawiera informacje dotyczące członków zarządu i rady nadzorczej spółki, aby wyświetlić pełne dane należy kliknąć przycisk z ikoną "Więcej".
  • Prognozy spółki – zawiera informacje na temat prognoz własnych spółki, o ile spółka publikuje prognozy. W celu wyświetlenia pełnej historii prognoz należy wcisnąć przycisk z ikoną "Więcej". 
  • Rekomendacje analityków – zawiera informacje na temat rekomendacji analityków, a także aktualnej ceny akcji, średniej prognozowanej ceny z ostatnich 5 rekomendacji i wyliczonego na tej podstawie potencjału wzrostu/spadku. Aby wyświetlić pełną tabelę należy wcisnąć przycisk z ikoną "Więcej". 
  • Dywidenda – zawiera informacje na temat wypłaconych dywidend o ile spółka wypłaca dywidendy. Aby wyświetlić pełną tabelę należy wcisnąć przycisk z ikoną "Więcej". 
  • Kalendarium – zawiera daty publikacji najbliższych sprawozdań finansowych. 
  • Zatrudnienie – zawiera informacje na temat liczby pracowników i podstawowe parametry w przeliczeniu na jednego zatrudnionego, o ile spółka publikuje takie dane. Aby wyświetlić pełną tabelę należy wcisnąć przycisk z ikoną "Więcej".

Jak sprawdzić sprawozdania finansowe spółki?

Z prawej strony ekranu umieszczone są dwa przyciski „Sprawozdanie” i „Analizuj”. Przycisk „Sprawozdanie” pozwala wyświetlić dodatkowy element widoku zawierający Bilans, Rachunek wyników oraz Rachunek Przepływów (Cashflow) umieszczone w trzech zakładkach.

Przycisk „Analizuj” przenosi użytkownika do modułu „Analiza” zapamiętując wybraną spółkę. 

Więcej o Module Analiza.

Dodatkowe widoki

Część danych została ukryta w celu poprawy przejrzystości widoku Profil. Aby został wyświetlony dodatkowy element widoku zawierający szczegółową tabelę z danymi dotyczącymi danej sekcji, należy wcisnąć przycisk: przycisk

1/1