Instalacja programu

Aby skorzystać z programu należy wykonać następujące kroki:

  1. Dostęp do notowań. 

Do korzystania z programu bossaStatica4 wymagana jest nazwa i hasło użytkownika, które są niezależne od haseł do logowania do rachunku. 
Zaloguj się do rachunku i przejdź do menu Dyspozycje->Usługi dodatkowe 
Złóż wniosek o aktywację bossaStatica4 
Po akceptacji wniosku przez DM BOŚ usługa zmieni status na aktywną 
Wybierz Pokaż hasło, aby wyświetlić identyfikator i hasło do programu

 

  1. Instalacja programu 

Do instalacji programu wymagane są uprawnienia administratora systemu.

 

  1. Aktywacja w programie

Jeżeli posiadasz aktywną usługę to wystarczy, że jednorazowo wpiszesz dane do programu:

  • Uruchom program
  • Wybierz logo programu aby wejść do głównego menu ->Wybierz Konfiguracja źródła danych->Statica OnLine

aktywacja bossastatica

  • Wprowadź nazwę użytkownika i hasło otrzymane od DM BOŚ

połaczenie z serwerem Statica

  • Sprawdź połączenie wybierając Test połączenia

Jeżeli test połączenia przeszedł pozytywnie to wystarczy wybrać OK – program jest gotowy do pracy.

1/1