Dla emitentów

Wybierz
doświadczenie

Od lat oferujemy w pełni profesjonalną i kompleksową obsługę procesu wprowadzania spółek do obrotu publicznego, a także realizację niepublicznych i publicznych ofert papierów wartościowych na rynku kapitałowym.

Nadzorujemy i koordynujemy pracę na wszystkich etapach prowadzonych projektów - od opracowania koncepcji oferty poprzez jej wdrożenie i przeprowadzenie oferty. Organizujemy pracę wszystkich podmiotów biorących udział we wspólnym projekcie tj. audytora, doradcy prawnego, firmy typu public relations. 

e-mail
pierwotny@bossa.pl
kontakt
(+48) 22 50 43 340
e-mail
obligacje@bossa.pl
kontakt
(+48) 22 50 43 116

Współpraca z Klientami przy przygotowaniu ofert publicznych

Emisje akcji

 • pierwsze i wtórne oferty publiczne akcji (IPO, SPO)
 • oferty publiczne z prawem poboru
 • oferty prywatne akcji (w tym pre-IPO)
 • oferty publiczne w ramach konsorcjum dystrybucyjnego
 • przeniesienia notowań akcji z New Connect na parkiet główny GPW
 • nadzór nad emisją akcji

Emisje obligacji

 • przygotowanie emisji obligacji
 • prowadzenie prywatnej emisji obligacji połączonej z wprowadzeniem tych obligacji na rynek Catalyst
 • prowadzenie publicznej emisji obligacji wprowadzanej na GPW lub ASO Catalyst
 • prowadzenie rejestru i rozliczanie transakcji
 • pośredniczenie w rejestracji w KDPW 

Emisje certyfikatów

 • publiczne emisje certyfikatów kierowane na rynek regulowany GPW
 • publiczne ciągłe emisje certyfikatów notowane na rynku regulowanym GPW
 • przeprowadzenie procesu dematerializacji certyfikatów i ich wprowadzenia do obrotu na GPW
 • księgowe i finansowe rozliczenie oferty

Inne usługi realizowane na rynku regulowanym

Wspomagamy naszych klientów w przeprowadzaniu złożonych operacji na rynku kapitałowym

Wezwania

Przygotowanie treści zawiadomienia oraz informacji o technicznych zasadach przebiegu Wezwania,

Wystawienie zaświadczenia o ustanowieniu zabezpieczenia,

Przygotowanie dokumentów do KNF, GPW i PAP,

Zorganizowanie Punktów Obsługi Klientów DM BOŚ na potrzeby obsługi wezwania,

Dokonanie rozliczenia wezwania

Skupy akcji

Przygotowanie projektu oferty zakupu akcji wraz z dokumentacją, 

Zorganizowania Punktów Obsługi Klientów do obsługi procesu skupu akcji,

Przyjmowania w imieniu nabywającego - ofert sprzedaży akcji wraz z wykonaniem rejestru,

Rozliczenie transakcji nabycia akcji w KDPW,

Zapewnienie informacji dla akcjonariuszy oraz koordynacja poprawnego obiegu informacji i dokumentów wśród biur i domów maklerskich

Przymusowy wykup akcji squeeze out

Przygotowanie projektu zawiadomienia o zamiarze nabycia Akcji,

Weryfikacja ceny akcji objętych przymusowym wykupem,

Przygotowanie informacji i zawiadomień do KNF, PAP i dziennika ogólnopolskiego oraz zapewnienie poprawnego obiegu informacji i dokumentów,

Przeprowadzenie czynności związanych z przymusowym wykupem w KDPW.

Rynek niepubliczny

Przechowywanie

instrumentów niedopuszczonych do obrotu na rynku GPW (odcinków zbiorowych), aktywów

Funkcja agenta

emisji akcji, obligacji, certyfikatów

Rejestr

niepublicznych instrumentów finansowych (akcje i obligacje)

Obsługa

transakcji dokonywanych na akcjach/obligacjach poza rynkiem regulowanym, programów motywacyjnych, realizacji praw akcjonariuszy

 

Autoryzowany Doradca

Przygotowujemy klienta do wprowadzenia jego akcji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

W ramach pełnienia funkcji Autoryzowanego Doradcy oferujemy naszym klientom usługi wymagane przez regulacje rynkowe, jak i usługi, które optymalizują proces wchodzenia na rynek NewConnect.

1/1