Prosto z rynku

Skrót wiadomości - czwartek, 27 stycznia, 18.25

VEE SA (3/2022) Zmiany w składzie Rady Nadzorczej spółki Vee S.A.

VEE SA (2/2022) Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Vee S.A. w dniu 27 stycznia 2022 r.

DZIEŃ NA GPW: Indeksy blisko odniesienia; w WIG20 ciążyły Dino i Allegro

BEST

Informacja o terminach przekazywania raportów okresowych w 2022 roku

ALUMAST SA (5/2022) Terminy przekazywania raportów okresowych w 2022 roku

Ark Global Emerging Companies przekroczył 5 proc. w akcjonariacie iFirmy

IMAGE POWER SA (1/2022) Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2022 r.

GPW Benchmark: Komunikat - TBSP.Index

ALUMAST S.A.

Zawarcie umowy objęcia akcji serii P

POLENERGIA

ZATWIERDZENIE I PUBLIKACJA PROSPEKTU POLENERGIA S.A.

CYFROWE CENTRUM SERWISOWE S.A.

Zawarcie aneksu do Umowy Wieloproduktowej pomiędzy Emitentem a ING Bankiem Śląskim S.A.

IFIRMA S.A.

Przekroczenie progów w wyniku zakupu akcji

Transakcje pakietowe

APATOR

Nabycie akcji własnych

S4E SA (1/2022) Terminy przekazywania raportów okresowych w 2022 r.

WAWEL SA

Terminy przekazywania raportów okresowych w 2022 roku

Nationale-Nederlanden PTE SA informuje

MW Trade i Beyondream Investments wzywają do sprzedaży 6,7 mln akcji MW Trade po 5 zł (popr.)

WIG 20 na zamknięciu wyniósł 2 234,33 pkt. (0,05%)

GEOTRANS S.A.

Szacunkowe wybrane dane finansowe za IV kwartał 2021 r.

Wskaźniki referencyjne WKF

Stawka Polonia spadła w czwartek do 1,94 proc.

M.W. TRADE

Spółka ogłosiła wezwanie do zapisywania się na sprzedaż wszystkich akcji Spółki

Beyondream Investments wzywa do sprzedaży 6,7 mln akcji MW Trade po 5 zł

IZOBLOK S.A.

IZOBLOK S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego

MADKOM SA (2/2022) Harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2022 roku

OFE wartości jednostek rozrachunkowych z 2022-01-26

Nationale-Nederlanden OFE wartość jednostki rozrachunkowej

Sejm odrzucił wszystkie poprawki Senatu do budżetu na 2022 r.

1/1