Prosto z rynku

QUERCUS MULTISTARTEGY FIZ

QUERCUS MULTISTARTEGY FIZ

Złotowe depozyty międzybankowe - WIBID,WIBOR

Nationale-Nederlanden OFE informuje

Nationale-Nederlanden OFE informuje

DM BOŚ podniósł cenę docelową Brand24 do 48,8 zł

DM BOŚ nieznacznie obniżył wycenę akcji Votum, do 79,5 zł

Wartość zapytań o kredyty mieszkaniowe we wrześniu '23 wzrosła o 248,8 proc. rdr - BIK

Onde ma umowę na roboty budowlane przy budowie farmy wiatrowej Drzeżewo I-III

Wskaźniki referencyjne ON na wybranych rynkach rozwiniętych (tabela)

Rentowności obligacji wybranych państw (tabela)

Notowania metali bazowych, węgla i paliw (tabela)

Zamknięcia na giełdach w Ameryce Północnej i Południowej (tabela)

Niektóre banki uznają niekorzystny dla nich wyrok I instancji ws. kredytów CHF i rezygnują z apelacji - Votum

Kruk chce wyemitować obligacje o wartości nominalnej do 450 mln zł

Przegląd prasy gospodarczej w środę, 4 października

Orlen Synthos Green Energy szacuje koszt programu budowy bloków SMR do '35 na ok. 15 mld euro (wywiad)

Kalendarium rynku NewConnect 2023-10-04

Kalendarium rynku kapitałowego GPW 2023-10-04

Kalendarium spółek z WIG30 2023-10-04

Przewidywane najważniejsze wydarzenia gospodarcze 2023-10-04

QUERCUS MULTISTARTEGY FIZ

QUERCUS MULTISTARTEGY FIZ

BIOMASS ENERGY PROJECT SA (9/2023) Podwyższenie kapitału zakładowego Emitenta w granicach kapitału docelowego

QUERCUS TFI S.A.

Powołanie Wiceprezesa Zarządu

BRASTER S.A.

BRASTER S.A.

INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SE

Harmonogram przekazywania raportów okresowych w roku obrotowym 2023/2024. (Schedule for submitting periodic reports in the financial year 2023/2024)

STARHEDGE S.A.

Zawiadomienie w trybie art. 69 i art 69a ustawy o ofercie publicznej

FON

Harmonogram przekazywania raportów okresowych w roku obrotowym 2023/2024. (Schedule for submitting periodic reports in the financial year 2023/2024)

DZIEŃ NA RYNKACH: Spadki na Wall Street; Dow z najgorszym dniem od marca

FON

Informacja o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy FON SE. Notice on Calling an Ordinary General Meeting of Shareholders of FON SE.

ONDE S.A.

Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej - zawarcie znaczącej umowy na roboty budowlane przy budowie farmy wiatrowej o łącznej mocy 88 MW oraz spełnienie się warunku zawieszającego.

1/1