Prosto z rynku

Tabela kursów średnich NBP nr 194/A/NBP/2022

PKO ABSOLUTNEJ STOPY ZWROTU EUROPA WSCHÓD - ZACHÓD FIZ

PKO ABSOLUTNEJ STOPY ZWROTU EUROPA WSCHÓD - ZACHÓD FIZ

JSW chce docelowo zgromadzić w FIZ ok. 5 mld zł

DZIEŃ NA RYNKACH: W Europie na giełdach przeważa pozytywny sentyment

Longterm Games nie wyklucza wypłat dywidendy

W II kw. wzrosły zasoby powierzchni magazynowej; możliwy dalszy wzrost zapotrzebowania - NBP

Grupa Inter Cars miała we wrześniu 1.379,2 mln zł przychodów, wzrost rdr o 26,8 proc.

Wskaźniki referencyjne - EURIBOR

Saldo obrotów towarowych po lipcu wyniosło -3,6 proc. PKB - MF

Sprzedaż detaliczna w eurolandzie w VIII: -0,3 proc. mdm. Konsensus: -0,3. Poprzednio: -0,4 proc.

Sprzedaż detaliczna w Polsce w sierpniu wzrosła o 8,0 proc. rdr - Eurostat

DZIEŃ NA GPW: Na giełdzie wzrosty; WIG20 testował wtorkowe maksima

INTERCARS

Informacja o miesięcznych przychodach ze sprzedaży Grupy Kapitałowej Inter Cars.

W II kw. słabsza rentowność firm deweloperskich; deweloperzy ostrożni w zakresie inwestowania - NBP

Konsolidacja płynności sektora publicznego przyniosła na koniec września 118,0 mld zł - MF

Średnia zapadalność długu krajowego na koniec września wyniosła 4,16 roku - MF

Poziom krajowego długu rynkowego na koniec września wyniósł 766,2 mld zł - MF

Stan środków na rachunkach budżetowych na koniec września wyniósł 130 mld zł - MF

Wartość środków do przekazania z budżetu na rynek do końca '22 wynosi 25,5 mld zł - MF

Według stanu na koniec września do wykupu w '22 r. pozostaje dług o wartości 20,2 mld zł - MF

CDRL zwiększył kwotę odpisu aktualizującego wartość należności od spółki rosyjskiej

BEEIN S.A.

Informacja o szacunkowych przychodach ze sprzedaży

Koszt zmian w waloryzacji emerytur wyniesie 2,09 mld zł w '23

CAPITEA S.A.

Otrzymanie przez Emitenta odpisu wniosku Altus S.A. z/s w Warszawie o zawezwanie do próby ugodowej

Wskaźniki referencyjne - SONIA

EKOPOL GÓRNOŚLĄSKI HOLDING S.A.

Nabycie akcji przez członka Rady Nadzorczej spółki Ekopol Górnośląski Holding SA

LPP nie widzi odchodzenia klientów od droższych marek; ma więcej obaw dot. sprzedaży w '23/24

Kurs akcji LPP rośnie o 6,7 proc. po publikacji wyników za II kw. 2022/2023

W II kw. '22 dalsze wzrosty nominalnych cen mieszkań w większości miast, rosły dynamiki cen - NBP

GreenX Metals proponuje WZA możliwość emisji papierów wartościowych do 10 proc. kapitału

1/1