Prosto z rynku

Niektórzy członkowie RPP w XI widzieli istotnie wyższą ścieżkę CPI niż w projekcji - protokół RPP

NNLife OFE wartość jednostki rozrachunkowej

Niektórzy członkowie RPP oceniali w XI, że dotychczasowe podwyżki stóp nie sprowadzą CPI do celu - protokół

mBank S.A.

Zawiadomienie o transakcjach na papierach wartościowych mBanku S.A. przesłane przez osobę zobowiązaną

LABO PRINT S.A

Informacja o przychodach ze sprzedaży netto w listopadzie 2022 roku

W listopadzie w Polsce nastąpiła lekka poprawa nastrojów konsumentów - GfK

R22 S.A.

Powiadomienie o transakcjach nabycia akcji Spółki wykonanych przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze

Są silne argumenty, by zacieśniać politykę pieniężną i obserwować efekty psychologiczne - Litiwiniuk, RPP

Robyg wyemituje obligacje o łącznej wartości nominalnej do 110 mln zł

OFE POCZTYLION wartość jednostki rozrachunkowej

ROBYG S.A.

ROBYG S.A. -Określenie marży oraz łącznej maksymalnej wartości nominalnej emitowanych obligacji serii PE i łącznej wartości nominalnej odkupywanych przez Spółkę w celu umorzenia obligacji serii PA

ROBYG S.A.

ROBYG S.A. -Określenie marży oraz łącznej maksymalnej wartości nominalnej emitowanych obligacji serii PE i łącznej wartości nominalnej odkupywanych przez Spółkę w celu umorzenia obligacji serii PA

UNITED LABEL SA (8/2022) Podpisanie umowy z firmą audytorską o badanie sprawozdań finansowych

UNITED LABEL SA (8/2022) Podpisanie umowy z firmą audytorską o badanie sprawozdań finansowych

MOSTALPLC

Rezygnacja członka Rady Nadzorczej Spółki

Ceny mieszkań w dużych miastach wyższe niż w gminach ościennych - Nieruchomosci-online .pl

Na rynku nowych samochodów w Rosji pozostali już tylko krajowi i chińscy producenci - BBC

DRAGEUS GAMES S.A.

Informacja o transakcjach na akcjach Spółki uzyskana w trybie art. 19 MAR

PKO BP BANKOWY OFE wartość jednostki rozrachunkowej

Ceny paliw nie powinny rosnąć w przyszłym tygodniu - BM Reflex (opinia)

Indeksy transakcyjne - WIRON, WRR ON - TEST

Wskaźniki referencyjne i "syntetyczne" – LIBOR

UNIBEP S.A.

Aktualizacja informacji nt. zawarcia warunkowej umowy na realizację inwestycji mieszkaniowej przy ul. Milczańskiej w Poznaniu

Francuski TotalEnergies wycofuje się z udziałów w rosyjskim gigancie gazowym Novatek

FEMION TECHNOLOGY S.A.

Zawiadomienie w trybie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej

Podwyżki stóp o 100 pb. są za duże, Rada zareagowałaby na ew. silną deprecjację PLN - Kotecki, RPP

FUNDUSZ DŁUGU KORPORACYJNEGO RENTIER FIZ

FUNDUSZ DŁUGU KORPORACYJNEGO RENTIER FIZ

AEGON OFE wartość jednostki rozrachunkowej

Jest dużo za wcześnie, by mówić o możliwości obniżek stóp proc. pod koniec '23 - Kotecki, RPP

KRUK S.A.

Informacja w sprawie dopuszczenia do obrotu obligacji serii AN1

1/1