Prosto z rynku

Lubawa ma umowę z Agencją Uzbrojenia na dostawę kamizelek kuloodpornych

Inflacja bazowa będzie spowalniać dezinflację, temat obniżek stóp w '23 raczej zamknięty (opinia)

HIPROMINE SA (7/2023) Korekta raportu bieżącego nr 6/2023

LUBAWA

Zawarcie znaczącej umowy z Agencją Uzbrojenia oraz ujawnienie opóźnionej informacji poufnej

mBank S.A.

Zawiadomienie o transakcjach na papierach wartościowych mBanku S.A. przesłane przez osobę zobowiązaną

mBank S.A.

XXXVI ZWZ mBanku S.A. - wykaz akcjonariuszy posiadających ponad 5% głosów

Deficyt w budżecie po lutym 47,4 mln zł - MF

Erbud zakłada ok. 300 mln zł przychodów MOD21 w '23; w '24 chce podwoić przychody

PROSTA GIEŁDA (2/2023) Harmonogram publikacji raportów okresowych w roku 2023

W 2022 r. ubezpieczyciele wypłacili poszkodowanym prawie 44,4 mld zł - PIU

BANCO SANTANDER S.A.

Santander to confirm its targets for 2023 at the bank's annual general meeting

PROSTA GIEŁDA (1/2023) Oświadczenie w sprawie przestrzegania ładu korporacyjnego

MICHAEL / STRÖM OBLIGACJI KORPORACYJNYCH FIZ

MICHAEL / STRÖM OBLIGACJI KORPORACYJNYCH FIZ

Oceny koniunktury w rolnictwie negatywne, również prognozy są pesymistyczne - GUS

InPost planuje w 2023 r. zwiększać sieć paczkomatów w ubiegłorocznym tempie

MF: Odwrotne obciążenie VAT na giełdowe transakcje dotyczące gazu, energii i uprawnień do emisji CO2 (komunikat)

Cena miedzi na LME spada, ale kwartał zakończy na plusie

Inflacja w marcu wyniosła rdr 16,2 proc., a mdm 1,1 proc. - GUS (tabela)

W Niemczech w III stopa bezrobocia: 5,6 proc. Konsensus: 5,5 proc. Poprzednio: 5,5 proc.

MADMIND STUDIO S.A.

Zawarcie umowy typu lock-up z akcjonariuszem Spółki

DZIEŃ NA FX/FI: Presja na umocnienie złotego wzrasta; na SPW oczekiwane wzrosty rentowności

DM BDM rekomenduje "kupuj" Agorę, cena docelowa 10,16 zł

InPost może zaangażować się kapitałowo w operatora logistycznego w Wielkiej Brytanii

Wyniki CD Projektu lekko pozytywne, premiera "Pantom Liberty" możliwa w IV kwartale (opinia)

HIPROMINE SA (6/2023) § 3 ust. 1 pkt 7) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ”Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na ryn

PTE Allianz Polska SA informuje

PTE Allianz Polska SA informuje

Grupa InPost nie planuje zwolnień w 2023 roku, chce zatrudnić 500-600 osób

Kurs Develii idzie w górę o 5 proc.; spółka podała lepsze od konsensusu wyniki za IV kw. '22

InPost nie wyklucza zaangażowania kapitałowego w operatora logistycznego w Wielkiej Brytanii

1/1