Prosto z rynku

Tabela kursów średnich NBP nr 157/A/NBP/2022

ORGANIC FARMA ZDROWIA SA (14/2022) Raport za II kwartał 2022r.

RUCH CHORZÓW SA (10/2022) Raport okresowy za II kwartał 2022 roku (IV kwartał roku rozrachunkowego 2021/2022)

AB S.A.

Informacja o akcjach nabytych w ramach Programu Skupu Akcji Własnych

VIATRON SA (12/2022) Raport okresowy za II kwartał 2022 r.

Rottneros, spółka zależna Arctic Paper kończy produkcję jednego gatunku celulozy mechanicznej

Netwise rozpoczyna skup do 101.813 akcji własnych

DZIEŃ NA RYNKACH: W Europie dominują pozytywne nastroje na rynkach akcji

NETWISE S.A.

Rozpoczęcie Skupu Akcji Własnych - Regulamin Skupu Akcji Własnych

Wskaźniki referencyjne - EURIBOR

AITON CALDWELL SA (7/2022) Raport okresowy Aiton Caldwell SA za II kwartał 2022 r.

PYLON SA (15/2022) Pylon S.A. - raport za II kwartał 2022

ACTION S.A.

Rejestracja przez Sąd połączenia ACTION S.A. ze spółką zależną

Deficyt w handlu strefy euro (nsa) w VI: 24,6 mld euro. Poprzednio: -26,3 mld euro

ARCTIC PAPER S.A.

Zaprzestanie produkcji jednego z gatunków celulozy mechanicznej przez spółkę zależną

Indeks ZEW w Niemczech w VIII: -55,3 pkt. Konsensus: -52,7 pkt. Poprzednio: -53,8 pkt.

FEMION TECHNOLOGY S.A.

Przekroczenie wskaźnika zadłużenia

Efecte wzywa do sprzedaży 451.686 akcji InteliWise po cenie 3,99 zł

Wezwanie do zapisywania się na sprzedaż akcji INTELIWISE S.A. z siedzibą w WARSZAWIE

PSP w najbliższych tygodniach ogłosi konkretne działania dot. ekspansji zagranicznej - prezes

UNIMOT S.A.

Zmiana terminu publikacji raportu okresowego za I półrocze 2022 r.

ZENERIS PROJEKTY SA (11/2022) Wybór biegłego rewidenta na badanie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2022 oraz 2023

Wskaźniki referencyjne - SONIA

IDH DEVELOPMENT SA (11/2022) Raport kwartalny za II kwartał 2022

MADKOM SA (17/2022) Jednostkowy i skonsolidowany raport MADKOM SA za II kwartał 2022 r

Wskaźniki referencyjne - EURIBOR

W Europie znów skok cen gazu; paliwo obecnie 12 razy droższe niż 5-letnia średnia sezonowa

Monitor kadrowy - zestawienie od 9 do 15 sierpnia

Deficyt w obrotach towarowych handlu zagranicznego po czerwcu wyniósł 11,6 mld euro - GUS

Wskaźniki referencyjne - SARON

1/1