Prosto z rynku

RUCH CHORZÓW SA (19/2022) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Ruchu Chorzów S.A. z/s w Chorzowie na dzień 30 grudnia 2022 roku.

RUCH CHORZÓW S.A.

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Ruchu Chorzów S.A. z/s w Chorzowie na dzień 30 grudnia 2022 roku

VIDIS S.A.

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia VIDIS Spółka Akcyjna wraz z projektami uchwał

VIDIS SA (10/2022) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia VIDIS Spółka Akcyjna wraz z projektami uchwał

Wskaźniki referencyjne i "syntetyczne" – LIBOR

MERIT INVESTMENTS ASI SA (25/2022) Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Merit Investments ASI S.A. na dzień 29 grudnia 2022 roku

MERIT INVESTMENTS ASI S.A.

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Merit Investments ASI S.A. na dzień 29 grudnia 2022 roku

MF: Przedłużenie „zerowej” stawki VAT na żywność z podpisem minister finansów (komunikat)

DM BOŚ obniżył wycenę akcji Votum do 72,1 zł

DM BOŚ obniżył wycenę akcji LSI Software do 17,3 zł

DM BOŚ obniżył cenę docelową dla akcji DataWalk do 107 zł

Minister finansów podpisała rozporządzenie dot. przedłużenia „zerowej” stawki VAT na żywność

Argentyna dostanie od MFW pożyczkę w wysokości 6 mld USD

Przegląd prasy gospodarczej w sobotę, 3 grudnia

Skrót wiadomości - piątek, 2 grudnia

ASTRO SA (17/2022) Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 30 grudnia 2022 r.

ASTRO SA

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 30 grudnia 2022 r.

CD PROJEKT SA

Drugie zawiadomienie akcjonariuszy Spółki o zamiarze połączenia Spółki ze spółką zależną CD PROJEKT RED STORE sp. z o.o.

M FOOD S.A.

Informacja w sprawie postępowania o wpis podwyższenia kapitału zakładowego oraz akcji serii F do rejestru

MEDINICE S.A.

Powołanie Zarządu na kolejną kadencję

DZIEŃ NA RYNKACH: Na Wall Street nieduże spadki po raporcie z rynku pracy USA

ASTRO SA

Rozwiązanie umowy zamiany aktywów z dn. 30 listopada 2022 r.

Spółka zależna Kruka wygrała przetarg na zakup portfela wierzytelności o wart. ok. 663 mln euro

VR Factory Games S.A.

Zawarcie umowy wydawniczej na dystrybucję gry "Horror Bar VR" w głównym sklepie Meta Quest

VR Factory Games S.A.

Zawarcie umowy wydawniczej na dystrybucję gry "Bartender VR Simulator" w głównym sklepie Meta Quest

BFG określił minimalny wymóg MREL dla PKO BP na 15,36 proc. ekspozycji na ryzyko

PLATIGE IMAGE S.A.

Zawarcie umowy na wykonanie cyfrowych efektów wizualnych na potrzeby produkcji trzeciego sezonu serialu The Witcher

IPOPEMA EKOLOGII I INNOWACJI FIZ

IPOPEMA EKOLOGII I INNOWACJI FIZ

BIO PLANET S.A.

Informacja o miesięcznych przychodach ze sprzedaży za listopad 2022 rok.

IPOPEMA MEDYCYNY I INNOWACJI FIZ

IPOPEMA MEDYCYNY I INNOWACJI FIZ

1/1