Prosto z rynku

Tauron podpisał ugodę z Rafako

BANK POCZTOWY S.A.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Pocztowego S.A.

GAMING FACTORY S.A.

Podpisanie Warunkowej Umowy Sprzedaży praw do gry Dreamhouse: The Game z przekazaniem autorskich praw majątkowych

3R Games S.A.

Przyjęcie regulaminu programu motywacyjnego

TAURON POLSKA ENERGIA S.A.

Aktualizacja informacji dotyczącej bloku o mocy 910 MW w Jaworznie - zawarcie ugody

CREOTECH INSTRUMENTS S.A.

Powołanie Wiceprezesa Zarządu ds. Finansowych

RAFAKO

Aktualizacja informacji odnośnie do projektu Jaworzno - zawarcie ugody z TAURON Wytwarzanie.

IDH DEVELOPMENT S.A.

Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji Pani Nikoli Roksany Leśniak - Paduch

Eurotel planuje wypłacić 10,95 zł dywidendy na akcję

IDH DEVELOPMENT S.A.

Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji Pani Sylwii Agnieszki Leśniak - Paduch

W '23 inflacja w Polsce będzie jednocyfrowa, w '24 poniżej 5 proc. - prezes PFR

VABUN S.A.

Zarejestrowanie przez Sąd połączenia Emitenta z Cosma Cannabis sp. z o.o., zmiany firmy, podwyższenia kapitału zakładowego i nowego tekstu Statutu Emitenta

EUROTEL S.A.

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Eurotel S.A. wraz z projektami uchwał.

LAUREN PESO POLSKA SA (4/2023) Pierwsze zawiadomienie o zamiarze połączenia Lauren Peso Polska S.A. ze spółką zależną, tj. Polymertech sp. z o.o.

EUROTEL S.A.

Rekomendacja Zarządu Eurotel S.A. dotycząca podziału zysku netto za 2022 rok i wypłaty dywidendy.

MCI Capital ASI zmienia politykę dywidendową, nie planuje wypłaty dywidendy za '22

EUROTEL S.A.

EUROTEL S.A.

EUROTEL S.A.

EUROTEL S.A.

POLENERGIA

Otrzymanie pisma procesowego od Polska Energia - Pierwsza Kompania Handlowa sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (pozew wzajemny)

MCI CAPITAL ASI S.A.

Zmiana polityki dywidendowej w 2023 roku

IPOPEMA SECURITIES S.A.

Suplement do raportu rocznego - ocena Rady Nadzorczej dot. sprawozdań

Akcje Grupy Żywiec 6 kwietnia zostaną wycofane z GPW

INTERBUD-LUBLIN S.A.

INTERBUD-LUBLIN S.A.

Wskaźniki referencyjne - SARON

Zarząd MFW zaaprobował pakiet finansowy dla Ukrainy wartości 15,6 mld dolarów - Reuters

Nationale-Nederlanden OFE informuje

Nationale-Nederlanden OFE informuje

Aktualne wskaźniki giełdowe

PGE planuje przeznaczyć zysk za '22 na kapitał zapasowy

MKiŚ: Wdrożenie procedury monitoringu GIOŚ z alertami (komunikat)

1/1