Prosto z rynku

Krafton obejmie 10 proc. udziału w kapitale zakładowym PCF Group (opis)

LIVE MOTION GAMES S.A.

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Live Motion Games S.A. wraz z projektami uchwał

Zawarcie umowy inwestycyjnej dotyczącej objęcia przez Krafton, Inc. akcji w podwyższonym kapitale zakładowym PCF Group S.A.

Frozen Way S.A.

Nadanie nazwy istotnej grze w produkcji

PCF Group negocjuje umowę o objęciu przez Krafton 10 proc. udziału w podwyższonym kapitale

LIVE MOTION GAMES SA (7/2023) Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Live Motion Games S.A. wraz z projektami uchwał

EMPLOCITY SA (9/2023) Zakończenie subskrypcji akcji serii D

MINUTOR ENERGIA S.A.

Otrzymanie informacji o wsparciu finansowym projektu realizowanego przez spółkę z Grupy MTEnergia

Skorygowana EBITDA R22 w '22 wyniosła 103,6 mln zł

PETROLINVEST S.A.

INFORMACJA O UMORZENIU POSTĘPOWANIA O ROZWIĄZANIE POMORSKICH FARM FIATROWYCH SP. Z O.O. W TRYBIE art. 25a USTAWY O KRS

YETIFORCE SA (1/2023) Terminy przekazywania raportów okresowych w 2023 roku

Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej w sprawie podjęcia przez PCF Group S.A. negocjacji w przedmiocie zawarcia umowy inwestycyjnej dotyczącej objęcia przez Krafton, Inc. albo spółkę z grupy kapitałowej Krafton, Inc. akcji w podwyższonym kapitale zakładowym PCF Group S.A.

Cyfrowy Polsat miał w IV kw. 858,3 mln zł EBITDA wobec 828,3 mln zł konsensusu - nieaudytowany raport (opis)

PETROLINVEST S.A.

INFORMACJA nt. SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU FINANSOWEGO ZA ROK OBROTOWY 2022

Vercom chce utrzymać dynamikę wzrostu; nadal podwajać EBITDA co około 2 lata

R22 S.A.

R22 S.A.

R22 S.A.

R22 S.A.

MKiŚ: minister Anna Moskwa - Polska przeciw zakazowi rejestracji pojazdów spalinowych po 2035 roku (komunikat)

Skorygowana EBITDA Ten Square Games w IV kw. wyniosła 35,3 mln zł, blisko konsensusu (opis2)

SIMTERACT S.A.

Pozyskanie finansowania w formie pożyczki

Wstępne, nieaudytowane wyniki Cyfrowego Polsatu w IV kw. 2022 roku vs. konsensus PAP (tabela)

Stawka Polonia we wtorek wzrosła do 6,4 proc.

OEX

Aktualizacja wyceny udziałów w spółce VSF Sp. z o.o.

PLATIGE IMAGE SA (6/2023) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 24 kwietnia 2023 r. wraz z projektami uchwał

Wiceprezes zarządu ds. operacyjnych PGE złożył rezygnację

PLANTWEAR SA (8/2023) Zakończenie subskrypcji akcji serii G

Cyfrowy Polsat miał w IV kw. 858,3 mln zł EBITDA wobec 828,3 mln zł konsensusu - nieaudytowany raport

PLANTWEAR SA (7/2023) Zakończenie subskrypcji akcji serii F

PLATIGE IMAGE S.A.

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 24 kwietnia 2023 r. wraz z projektami uchwał

OEX

Podjęcie decyzji o zawiązaniu rezerw

1/1