Prosto z rynku

ASBISc

ASBISc

Konsensus PAP na dane GUS 29 II: W IV kw. '23 inwestycje wzrosły o 7,6 proc. rdr, konsumpcja prywatna o 0,1 proc. rdr (powt.)

SYGNIS SA (5/2024) Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 26 marca 2024 r.

Sygnis S.A.

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 26 marca 2024 r.

MRiRW: Spotkanie z przedstawicielami branży wytwórców biokomponentów (komunikat)

BETACOM

BETACOM

Rada nadzorcza PGE odwołała z zarządu Lechosława Rojewskiego

DZIEŃ NA RYNKACH: Na Wall Street spadki przed danymi o inflacji w USA

3R Games S.A.

Zawiadomienia akcjonariusza o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów

BANK MILLENNIUM S.A.

English version (translation) of Annual Consolidated Report of Bank Millennium Capital Group for the 12-month period ending 31st December 2023

BANK MILLENNIUM S.A.

English version (translation) of Annual Consolidated Report of Bank Millennium Capital Group for the 12-month period ending 31st December 2023

BANK MILLENNIUM S.A.

English version (translation) of Annual Report of Bank Millennium for the 12-month period ending 31st December 2023

BANK MILLENNIUM S.A.

English version (translation) of Annual Report of Bank Millennium for the 12-month period ending 31st December 2023

PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.

Odwołanie Wiceprezesa Zarządu ds. Finansowych

Skrót wiadomości - środa, 28 lutego, 21.15

BANK MILLENNIUM S.A.

BANK MILLENNIUM S.A.

Text miał w III kw. 2023/24 r. 43,8 mln zł zysku netto, konsensus zakładał 39,9 mln zł

BANK MILLENNIUM S.A.

BANK MILLENNIUM S.A.

BANK MILLENNIUM S.A.

BANK MILLENNIUM S.A.

BANK MILLENNIUM S.A.

BANK MILLENNIUM S.A.

CREATIVEFORGE GAMES SA (5/2024) Zawarcie porozumienia w przedmiocie rozwiązania umowy na badanie skonsolidowanego sprawozdania finansowego

Wyniki Text w III kw. 2023/24 roku vs. konsensus PAP Biznes (tabela)

Agora uczestnikiem w postępowaniu przeciwko Google Netherlands B.V.(aktl.)

Text S.A.

Text S.A.

AmRest miał w IV kwartale 96,2 mln euro EBITDA wobec konsensusu 99,9 mln euro

NOCTILUCA SA (8/2024) Zmiany w składzie Rady Nadzorczej

EVEREST CAPITAL SP. Z O.O.

Wartość przedmiotu zastawu zabezpieczającego obligacje serii R wg stanu na dzień 31.12.2023 r.

Mołdawski rząd "odrzuca propagandę" z Naddniestrza

Stawka Polonia wzrosła w środę do 5,8 proc.

KNF zatwierdziła prospekt emisyjny JR Holding

1/1