Prosto z rynku

CAPITEA S.A.

CAPITEA S.A.

CAPITEA S.A.

CAPITEA S.A.

MOSTALWAR

MOSTALWAR

CAPITEA S.A.

CAPITEA S.A.

MOSTALWAR

MOSTALWAR

Molecure S.A.

Molecure S.A.

Konsensus PAP na dane GUS 29 IX: Inflacja CPI we wrześniu wyniosła 8,5 proc. rdr (powt.)

PL GROUP SA (9/2023) Zmiana terminu publikacji raportów okresowych

MAXIMUS

Dwa zawiadomienia o zmianie udziału w głosach

BVT S.A.

Przydział obligacji serii P

ARCHICOM S.A.

Informacja o transakcjach uzyskana w trybie art. 19 MAR.

ZE PAK S.A.

ZE PAK S.A.

DZIEŃ NA RYNKACH: Wzrosty na Wall Street w ślad za spadającymi rentownościami obligacji

BRASTER S.A.

Zawarcie listu intencyjnego z ABO Securities dotyczącego programu finansowania działalności Spółki

KRAKCHEMIA S.A.

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Krakchemia S.A. oraz projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Krakchemia S.A.

KRAKCHEMIA S.A.

KRAKCHEMIA S.A.

ASM GROUP S.A.

Zmiana terminu przekazania raportu skonsolidowanego raportu za I półrocze 2023 r.

BIG CHEESE STUDIO S.A.

BIG CHEESE STUDIO S.A.

EVEREST CAPITAL SP. Z O.O.

Nabycie obligacji serii R w celu umorzenia

IZOBLOK S.A.

Otrzymanie niewiążącej oferty dotyczącej potencjalnej możliwości nabycia nieruchomości należących do Emitenta oraz jego spółki zależnej - IZOBLOK GmbH z siedzibą w Ohrdruf (Niemcy) oraz ich najmu zwrotnego (tzw. "sale and lease back") oraz ujawienie opóźnionej informacji poufnej.

TENDERHUT S.A.

Sprzedaż akcji spółki Holo4Labs S.A. i utrata kontroli nad spółką zależną

UNIBEP S.A.

Informacja nt. zmiany Programu Emisji Obligacji oraz decyzja o emisji obligacji Unibep S.A. serii I

EFEKT

Uzupełnienie składu Rady Nadzorczej Emitenta - powołanie osoby nadzorującej

VARSAV GAME STUDIOS SA (17/2023) Rejestracja warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego

BRAS SA (13/2023) Zmiana terminów publikacji jednostkowych i skonsolidowanych raportów rocznych

Skrót wiadomości, czwartek, 28 września, 21.00

VENDA SE (35/2023) Korekta raportu EBI 6/2023 – nowe terminy publikacji raportu rocznego za 2021 r. i za 2022 r.

Dębica wstępnie szacuje szkody majątkowe po pożarze na 230-270 mln zł

MEDICALGORITHMICS S.A.

MEDICALGORITHMICS S.A.

ATLANTIS

Korekta raportu 12/2022 Harmonogram publikacji raportów okresowych za rok obrotowy 2022/2023. (Correction of the report no. 12/2022. The schedule of publication of the periodic reports for the financial year 2022/2023).

1/1