Prosto z rynku

RED DEV STUDIO SA (8/2023) Uzupełnienie raportu bieżącego nr 5/2023 dotyczące wykształcenia, doświadczenia zawodowego oraz zajmowanych stanowisk nowo powołanego Członka Zarządu Spółki.

RED DEV STUDIO SA (7/2023) Uzupełnienie raportu nr 4/2023 dotyczące informacji o Członkach Rady Nadzorczej powołanych przez ZWA w dniu 24 maja 2023 r.

CARPATHIA CAPITAL ASI SA (5/2023) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 27 czerwca 2023 r. r. wraz z projektami uchwał

SONKA SA (6/2023) SONKA: Raport roczny Spółki za 2022 rok obrotowy

NESTMEDIC SA (13/2023) Jednostkowy i skonsolidowany raport roczny za 2022 Nestmedic Spółka Akcyjna

MILKPOL SA (13/2023) Raport roczny Milkpol SA za 2022 rok

UE i USA zacieśniają współpracę w zakresie technologii, zrównoważonego handlu i bezpieczeństwa gospodarczego

GPW: Komunikat - GMINA MIASTO ELBLĄG

GPW: w sprawie wprowadzenia do obrotu na Catalyst obligacji na okaziciela serii O spółki OLIVIA FIN Sp. z o.o. S.K.A.

Stawka Polonia w środę bez zmian, wyniosła 6,32 proc.

DZIEŃ NA RYNKACH: Indeksy na rynkach w Europie spadły; uwaga rynków skupiona na limicie zadłużenia USA

GPW: w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu na Catalyst obligacji skarbowych OM1025, OM0728, OM1128 i OM1033

GPW: w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii E spółki WITTCHEN S.A.

PHN chce wypłacić 0,08 zł dywidendy na akcję

GPW: w sprawie wprowadzenia do obrotu na Głównym Rynku GPW certyfikatów inwestycyjnych serii 29 emitowanych przez FUNDUSZ DŁUGU KORPORACYJNEGO RENTIER FIZ

Nationale-Nederlanden OFE informuje

Nationale-Nederlanden OFE informuje

Zamknięcia na giełdach w Europie (tabela)

Transakcje pakietowe

INVENTIONMED SA (6/2023) Korekta raportu okresowego za IV kwartał 2022 roku

INVENTIONMED SA (5/2023) Raport roczny za rok 2022

QUARTICON SA (6/2023) Raport roczny za rok obrotowy 2022 // Annual report for the financial year 2022

ATC-CARGO SA (6/2023) Raport roczny ATC Cargo S.A. za 2022 rok

Cyfrowy Polsat nie planuje wypłacić dywidendy za ’22; podtrzymuje politykę dywidendową (opis)

Statystyka sesji giełdowej

Alior Bank podjął decyzję o emisji obligacji serii M o łącznej wartości 400 mln zł

HUB.TECH SA (9/2023) Raport roczny oraz skonsolidowany raport roczny za 2022 rok

ACARTUS SA (13/2023) Śmierć Członka Rady Nadzorczej ACARTUS Spółka Akcyjna

REMEDIS SA W RESTRUKTURYZACJI (7/2023) Raport roczny za 2022 r.

LPP rekomenduje przeznaczenie co najmniej 50 proc. zysku netto na dywidendę w latach '23-26

1/1