Prosto z rynku

EUROINVESTMENT SA (14/2022) Publikacja raportu okresowego za II kwartał 2022 roku

BINARY HELIX SA (7/2022) Raport okresowy za II kwartał 2022 roku

ZPC OTMUCHÓW S.A.

ZPC OTMUCHÓW S.A.

ELEKTROMONT SA (22/2022) Raport kwartalny za II kwartał 2022 roku

EVEREST CAPITAL SP. Z O.O.

Zawarcie umowy przelewu wierzytelności przez Everest Finanse S.A.

JR HOLDING ASI S.A.

Zawarcie Umowy Inwestycyjnej z GREEN LANES (dawniej: EAST HEMP)

COMPERIA.PL S.A.

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Comperia.pl S.A. wraz z projektami uchwał

SAULE TECHNOLOGIES SA (15/2022) Raport okresowy za 2 kwartał 2022

MOSTALZAB

Otrzymanie przez spółkę zależną zlecenia od Transgourmet Polska Sp. z o.o.

DZIEŃ NA RYNKACH: Wall Street w górę na koniec czwartego z rzędu wzrostowego tygodnia

FALCON GAMES SA (13/2022) Zmiana terminu przekazania raportu okresowego za II kwartał 2022r.

INFRA SA (12/2022) Raport kwartalny za II kwartał 2022r.

GOVENA LIGHTING SA (11/2022) Zmiana terminu przekazania raportu okresowego za II kwartał 2022

EUROPEJSKI FUNDUSZ ENERGII SA (8/2022) Zmiana terminu przekazania raportu okresowego za II kwartał 2022 r

NEURONE STUDIO SA (13/2022) Raport okresowy za II kwartał 2022 roku

AIRWAY MEDIX S.A.

Informacje przekazane na podstawie art. 19 ust. 3 Rozporządzenia MAR

INTELLIGENT GAMING SOLUTIONS SA (16/2022) Raport okresowy za II kwartał 2022 roku

WIERZYCIEL SA (10/2022) Jednostkowy raport kwartalny Wierzyciel S.A. za II kwartał 2022r.

TENDERHUT SA (19/2022) Jednostkowy i skonsolidowany raport okresowy za II kwartał 2022 roku

GO24.PL SA (14/2022) Jednostkowy Raport Okresowy za II kwartał 2022 r.

COLUMBUS ENERGY SA (27/2022) Raport miesięczny za lipiec 2022 r.

MEDCAMP SA (9/2022) Raport okresowy za II kwartał 2022 roku MEDCAMP

SKINWALLET SA (7/2022) Jednostkowy i skonsolidowany raport okresowy za II kwartał 2022 roku

DITIX SA (17/2022) Raport kwartalny DITIX S.A. za II kw. 2022 r.

ESOTIQ _ HENDERSON

Wybór podmiotu uprawnionego do badania i przeglądu sprawozdań finansowych.

SKOTAN S.A.

Zawarcie umowy o rejestrację w depozycie papierów wartościowych akcji serii D

Columbus Energy złożył do KNF wniosek o zatwierdzenie prospektu

COLUMBUS ENERGY SA (26/2022) Złożenie do KNF wniosku o zatwierdzenie prospektu

HYDRA GAMES SA (11/2022) Powołanie osoby nadzorującej

SOLAR INNOVATION SA (10/2022) Raport okresowy Spółki za II kwartał 2022 roku

1/1