Prosto z rynku

COPERNICUS SECURITIES S.A.

Komunikat o z ustanowieniu Tymczasowego Nadzorcy Sądowego.

We Włoszech pierwsze przypadki podwariantu Omikrona

RUCH CHORZÓW SA (2/2022) Harmonogram przekazywania raportów okresowych

LENTEX

Stałe daty przekazywania raportów okresowych w 2022 roku

Quercus TFI odsprzeda do 25 proc. udziałów w Xelion na rzecz pracowników

Wskaźniki referencyjne - SARON

PYRAMID GAMES SA (2/2022) Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki

QUERCUS TFI S.A.

Sprzedaż do 25% udziałów Domu Inwestycyjnego Xelion Sp. z o.o.

UNIMA 2000 S.A

Zawiadomienie o nabyciu akcji - przekroczenie progu powyżej 10% głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy

COLUMBUS ENERGY S.A.

Spłata zadłużenia zakupionych spółek projektowych w kwocie 10 mln EUR

CNT S.A.

Informacja o zawarciu umowy sprzedaży przez spółkę zależną w wykonaniu przedwstępnej umowy sprzedaży nieruchomości.

COLUMBUS ENERGY S.A.

Uruchomienie środków z przyznanego kredytu inwestycyjnego w wysokości 105,7 mln zł

JWA SA (1/2022) Harmonogram publikacji raportów okresowych w roku 2022.

POINTPACK.PL S.A.

Wypowiedzenie umowy o współpracy z ogólnopolską siecią handlową.

Aktualne wskaźniki giełdowe

POINTPACK.PL S.A.

Złożenie wniosku o zawieszenie postępowania o zatwierdzenie prospektu

COLUMBUS ENERGY S.A.

Wpłata zaliczki na zakup projektu farmy fotowoltaicznej o mocy 61 MW

PEKABEX

Nabycie akcji emitenta przez osobę blisko związaną z osobami zarządczymi

MEDICALGORITHMICS S.A.

Terminy przekazywania raportów okresowych w 2022 roku

CAMBRIDGE CHOCOLATE TECHNOLOGIES SA (1/2022) Zmiany w składzie Zarządu Spółki

Sprzedaż gazu ziemnego przez PGNiG w IV kw. '21 wzrosła do 10,44 mld m sześc. - szacunki (opis)

Skrót wiadomości - piątek, 28 stycznia, 18.30

DZIEŃ NA GPW: Indeksy spadły na koniec tygodnia; mocno w dół producenci gier

Wolumen sprzedaży gazu ziemnego przez PGNiG w IV kw. '21 wzrósł do 10,44 mld m sześc. - szacunki

Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto

STARHEDGE S.A.

Treść Uchwał podjętych w dniu 28 stycznia 2022 roku na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy STARHEDGE S.A.

PGNIG

Szacunkowe wybrane dane operacyjne za IV kwartał oraz cały 2021 rok

DZIEŃ NA RYNKACH: Spore spadki na giełdach w Europie na koniec tygodnia

RENDER CUBE SA (1/2022) Terminy przekazywania raportów okresowych w 2022 roku

ERBUD S.A.

Zmiany w Statucie Spółki Erbud S.A.

1/1