Prosto z rynku

Rząd wystąpi do UE o klauzulę ochronną dotyczącą granicy z Ukrainą - Kowalczyk (opis)

CARLSON INVESTMENTS SE (9/2023) CARLSON INVESTMENTS SE - Correction of EBI Report No. 7/2023 - Change of address of the Company

Nationale-Nederlanden OFE informuje

Nationale-Nederlanden OFE informuje

Wskaźniki referencyjne - SARON

ZORTRAX SA (6/2023) Rejestracja zmiany Statutu Spółki

GPW: Komunmikat

3R Games S.A.

Rejestracja zmian w statucie Emitenta

EBITDA Tauronu w '22 wyniosła 4,02 mld zł, zgodnie z wcześniejszymi szacunkami (opis)

GPW: Komunmikat

Answear miał w IV kw. 24,5 mln zł zysku EBITDA, powyżej oczekiwań

Aktualne wskaźniki giełdowe

BEDZIN

Rezygnacja z funkcji Członka Rady Nadzorczej Elektrociepłowni "Będzin" S.A.

Rząd wystąpi do UE o klauzulę ochronną dotyczącą granicy z Ukrainą - Kowalczyk

GPW: Komunmikat

EBITDA Tauronu w '22 wyniosła 4,02 mld zł, zgodnie z wcześniejszymi szacunkami

Wyniki Answear w IV kw. 2022 roku vs. konsensus PAP (tabela)

TAURON POLSKA ENERGIA S.A.

Skonsolidowane sprawozdanie z płatności na rzecz administracji publicznej

TAURON POLSKA ENERGIA S.A.

TAURON POLSKA ENERGIA S.A.

Wartość Modivo oszacowana została na 5,03 mld zł - CCC

Uchwała w sprawie ustanowienia programu wieloletniego "Narodowa Rezerwa Amunicyjna" (komunikat)

Komunikat po posiedzeniu Rady Ministrów (komunikat)

TAURON POLSKA ENERGIA S.A.

TAURON POLSKA ENERGIA S.A.

CCC

Sporządzenie Aktualizacji Wyceny na potrzeby Obligacji serii 1/2018

GPW: Komunmikat

ANSWEAR.COM S.A.

ANSWEAR.COM S.A.

GPW: w sprawie wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect akcji serii A spółki PROSTA GIEŁDA

DataWalk szacuje stratę EBIT w '22 na 129,5 mln zł, sprzedaż wzrosła o 8 proc. do 33,4 mln zł (opis)

WIELTON S.A.

Zawarcie z Korporacją Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych S.A. kolejnego aneksu do umowy generalnej o udzielanie gwarancji ubezpieczeniowych

CPD S.A.

Zawiadomienie od akcjonariusza w trybie art. 69 ustawy o ofercie

1/1