Prosto z rynku

ONICO S.A.

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Onico S.A. w restrukturyzacji na dzień 18 października 2023 r.

VISTAL GDYNIA S.A.

Zawiadomienie o wypowiedzeniu umowy przez firmę audytorską.

ASTRO SA

Wycofanie wniosku o wyznaczenie pierwszego dnia notowania akcji serii B, C i D na rynku NewConnect

DZIEŃ NA RYNKACH: Wall Street lekko w dół na koniec tygodnia

SECO/WARWICK S.A.

Zawiadomienie o zmianie udziałów w kapitale zakładowym i w ogólnej liczbie głosów spółki SECO/WARWICK S.A.

WOJAS S.A.

WOJAS S.A.

KBJ SA (13/2023) Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 26 października 2023 r. wraz z projektami uchwał

KBJ S.A.

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 26 października 2023 r. wraz z projektami uchwał

ONICO SA W RESTRUKTURYZACJI (29/2023) Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Onico S.A. w restrukturyzacji na dzień 18 października 2023 r.

HUUUGE, INC.

Ogłoszenie o zwołaniu Rocznego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Huuuge, Inc. ("Emitent") na dzień 27 października 2023 r. o godzinie 17:00 CET

CARLSON INVESTMENTS SE (22/2023) CARLSON INVESTMENTS SE - Resolution of the Management Board of the Warsaw Stock Exchange concerning the Issuer's admonition

DEKPOL S.A.

DEKPOL S.A.

ASM GROUP S.A.

Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej

GLOBAL HYDROGEN S.A.

Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 19 MAR (transakcja wykonana przez podmiot blisko związany z osobą pełniącą obowiązki zarządcze)

GLOBAL HYDROGEN S.A.

Otrzymanie zawiadomienia o przekroczeniu progów w ogólnej liczbie głosów

Skrót wiadomości, piątek, 22 września, 21.00

GLOBAL HYDROGEN S.A.

Otrzymanie zawiadomienia o przekroczeniu progów w ogólnej liczbie głosów

GLOBAL HYDROGEN S.A.

Otrzymanie zawiadomienia o przekroczeniu progów w ogólnej liczbie głosów

BETACOM

Powołanie dotychczasowego członka Zarządu Betacom S.A. na stanowisko Prezesa Zarządu Betacom S.A.

BETACOM

Powołanie członka Zarządu Betacom S.A. na kolejną kadencję

KUBOTA S.A.

Otrzymanie zawiadomienia o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów Emitenta

Proacta S.A.

Zmiana stanu posiadania

Fabrity Holding ma umowy sprzedaży spółek marketingowych za 21,7 mln zł

ONICO SA W RESTRUKTURYZACJI (28/2023) Korekta skonsolidowanego raportu rocznego za rok 2020 Onico Spółka Akcyjna w restrukturyzacji

ONICO SA W RESTRUKTURYZACJI (27/2023) Korekta skonsolidowanego raportu rocznego za rok 2021 Onico Spółka Akcyjna w restrukturyzacji

ONICO SA W RESTRUKTURYZACJI (26/2023) Korekta skonsolidowanego i jednostkowego raportu rocznego za rok 2022 Onico Spółka Akcyjna w restrukturyzacji

FABRITY HOLDING S.A.

Sprzedaż spółek zależnych segmentu marketingowego

UniCredit

Shareholders' Meeting Documentation

Grupa Azoty szacuje skutki spowodowane awarią w Kędzierzynie na ok. 20 mln zł

UniCredit

Notice of Call

1/1