Prosto z rynku

CAPITEA S.A.

CAPITEA S.A.

True Games Syndicate S.A.

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia True Games Syndicate S.A. na dzień 26 czerwca 2023 roku

VINDEXUS S.A.

VINDEXUS S.A.

POLICE

Uchwała Rady Nadzorczej w sprawie pokrycia straty netto za rok obrotowy 2022

Wskaźniki referencyjne - SARON

HARPER HYGIENICS S.A.

HARPER HYGIENICS S.A.

TRUE GAMES SYNDICATE SA (4/2023) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia True Games Syndicate S.A. na dzień 26 czerwca 2023 roku

VIATRON SA W RESTRUKTURYZACJI (6/2023) Raport okresowy za I kwartał 2023 r.

CARBON STUDIO SA (6/2023) Raport roczny za 2022 rok

NEXITY GLOBAL S.A.

NEXITY GLOBAL S.A.

Movie Games VR S.A.

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Movie Games VR S.A. na dzień 26 czerwca 2023 roku

EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ SA

EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ SA

MOVIE GAMES VR SA (5/2023) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Movie Games VR S.A. na dzień 26 czerwca 2023 roku

Pixel Crow Games S.A.

Zawiadomienie otrzymane w trybie art. 87 Ustawy o ofercie publicznej o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów objętych porozumieniem akcjonariuszy

LARQ S.A.

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LARQ S.A.

MONNARI TRADE S.A.

MONNARI TRADE S.A.

DETALION GAMES S.A.

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Detalion Games S.A. na dzień 26 czerwca 2023 roku

BIG CHEESE STUDIO S.A.

BIG CHEESE STUDIO S.A.

DETALION GAMES SA (10/2023) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Detalion Games S.A. na dzień 26 czerwca 2023 roku

ARTERIA S.A.

ARTERIA S.A.

5 wniosków Orlenu z najwyższymi ocenami od MI przy przyznawaniu lokalizacji morskich farm wiatrowych (opis)

3R Games S.A.

3R Games S.A.

TENDERHUT S.A.

Otrzymanie wniosku o zmianę porządku obrad ZWZA zwołanego na dzień 20 czerwca 2023 r.

Inwestorzy w book buildingu zgłosili popyt na wszystkie akcje serii F ML System, cena emisyjna 65 zł za szt.

Wyniki PlayWay w I kw. 2023 roku vs. konsensus PAP (tabela)

TENDERHUT S.A.

TENDERHUT S.A.

ZENERIS PROJEKTY S.A.

Zawarcie istotnej umowy

KGL S.A.

KGL S.A.

BIOCELTIX S.A.

Zmieniona informacja o transakcji uzyskana w trybie art. 19 Rozporządzenia MAR

TENDERHUT S.A.

Odwołanie członka Zarządu

1/1