Prosto z rynku

Eko-Export chce postępowania sanacyjnego

MI: Senior na drodze do... bezpieczeństwa! (komunikat)

Wskaźniki referencyjne i "syntetyczne" – LIBOR

EKO EXPORT S.A.

Informacja w sprawie złożenia wniosku o otwarcie postępowania sanacyjnego.

Przegląd prasy gospodarczej w sobotę, 30 września

NANOGROUP S.A.

NANOGROUP S.A.

STILO ENERGY SA (14/2023) Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Stilo Energy S.A.

BEDZIN

BEDZIN

NANOGROUP S.A.

NANOGROUP S.A.

DZIEŃ NA RYNKACH: Wall Street w dół, S&P 500 i Nasdaq miały najgorszy miesiąc w 2023 r.

Wyniki Develii w II w. 2023 roku vs. konsensus PAP (tabela)

QUART DEVELOPMENT SA (14/2023) Zwołanie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na 26 października 2023 r.

QUART DEVELOPMENT S.A.

Zwołanie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na 26 października 2023 r.

Raen S.A.

Zawarcie porozumienia w zakresie rozwoju projektów OZE

DEVELIA

DEVELIA

Skrót wiadomości, piątek, 29 września, 21.00

PBG

PBG

PREFA GROUP SA (29/2023) Powołanie członków Rady Nadzorczej Emitenta

Prezydent Biden pozostanie na weekend w Waszyngtonie w związku z ryzykiem shutdownu

MPL VERBUM SA (5/2023) Jednostkowy i skonsolidowany raport roczny MPL VERBUM S.A. za rok obrotowy 2022/2023

AMPLI

AMPLI

PBG

Zawarcie Porozumienia w zakresie rozwiązania Umowy o współpracy z dnia 24 października 2017 roku

PREFA GROUP SA (28/2023) Podjęcie przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie z dnia 29 września 2022 r. uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki

LESS

LESS

PREFA GROUP SA (27/2023) Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 29 września 2023 r. PREFA GROUP Spółka Akcyjna

PROTEKTOR

PROTEKTOR

MONNARI TRADE S.A.

Rezygnacja Członkini Rady Nadzorczej

PREFA GROUP SA (26/2023) Naruszenie dobrych praktyk spółek notowanych na NewConnect

PREFA GROUP SA (25/2023) Informacja o rezygnacji z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki

COLUMBUS ENERGY S.A.

COLUMBUS ENERGY S.A.

1/1