Prosto z rynku

Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto

CAMBRIDGE CHOCOLATE TECHNOLOGIES S.A.

Zawiadomienia otrzymane w trybie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej o zbyciu akcji i zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów Emitenta

Transakcje pakietowe

ŻYWIEC

Doręczenie Spółce decyzji w przedmiocie określenia dodatkowego zobowiązania podatkowego w podatku dochodowym od osób prawnych za rok 2014.

GPW Benchmark: Komunikat - KLON

PEKAO BANK HIPOTECZNY

Przekazanie w oznaczonych terminach raportu rocznego za 2021 r. oraz raportu półrocznego za okres 01.01.2022 r. - 30.06.2022 r.

Akcjonariusze Ten Square Games chcą sprzedać w ABB ok. 5 proc. akcji spółki

Mercator Medical miał w IV kw. 7,7 mln zł straty netto - szacunki

WIG 20 na zamknięciu wyniósł 2 316,94 pkt. (-0,02%)

Stawka Polonia nie zmieniła się w środę i wyniosła 1,8 proc.

Wskaźniki referencyjne WKF

GKS GIEKSA KATOWICE SA (2/2022) Powołanie Wiceprezesa Zarządu Spółki

SELVITA S.A.

Terminy przekazywania raportów okresowych w 2022 roku / Publication dates for periodic reports in 2022

PZU FIZ LEGATO

PZU FIZ LEGATO

RESBUD SE

Zawarcie znaczącej umowy przez spółkę zależną RESBUD SE. Conclusion of a significant agreement by a subsidiary of RESBUD SE.

OFE wartości jednostek rozrachunkowych z 2022-01-18

Nationale-Nederlanden OFE wartość jednostki rozrachunkowej

GPW: Komunikat - PRAGMAGO

GPW: Komunikat - GMINA MIEJSKA ŚWIDNIK

NOVATURAS AB

AB "Novaturas" financial calendar for the year 2022

MERCATOR MEDICAL S.A.

Szacunkowe wyniki czwartego kwartału 2021 r.

RESBUD SE

Kalendarz inwestora na 2022 rok. Investor's calendar for 2022.

GPW: w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania na rynku NewConnect akcji serii A, B, C i D spółki ONE SOLUTION S.A.

MAXIMUS SA (4/2022) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 14 lutego 2022 r.

GPW: w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania na Catalyst obligacji na okaziciela serii T spółki PRAGMAGO S.A.

LPP

Terminy publikacji raportów okresowych w 2022 roku

GPW: w sprawie wprowadzenia do obrotu giełdowego na Catalyst obligacji na okaziciela serii B21 wyemitowanych przez GMINĘ MIEJSKĄ ŚWIDNIK

Hydra Games zadebiutuje na NewConnect 21 stycznia

MAXIMUS

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 14 lutego 2022 r.

BVT S.A.

Wypłata odsetek od obligacji serii I

1/1