Prosto z rynku

QUERCUS TFI S.A.

Powołanie Wiceprezesa Zarządu

BRASTER S.A.

BRASTER S.A.

INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SE

Harmonogram przekazywania raportów okresowych w roku obrotowym 2023/2024. (Schedule for submitting periodic reports in the financial year 2023/2024)

STARHEDGE S.A.

Zawiadomienie w trybie art. 69 i art 69a ustawy o ofercie publicznej

FON

Harmonogram przekazywania raportów okresowych w roku obrotowym 2023/2024. (Schedule for submitting periodic reports in the financial year 2023/2024)

DZIEŃ NA RYNKACH: Spadki na Wall Street; Dow z najgorszym dniem od marca

FON

Informacja o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy FON SE. Notice on Calling an Ordinary General Meeting of Shareholders of FON SE.

ONDE S.A.

Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej - zawarcie znaczącej umowy na roboty budowlane przy budowie farmy wiatrowej o łącznej mocy 88 MW oraz spełnienie się warunku zawieszającego.

ONDE S.A.

Podpisanie aneksu do znaczącej umowy na roboty budowlane przy budowie farmy wiatrowej o łącznej mocy 50,6 MW.

KRUK S.A.

Emisja obligacji w ramach I Programu Bezprospektowych Emisji Obligacji

Skrót wiadomości, wtorek, 3 października, 21.00

WB Electronics zamierza zmienić program emisji obligacji; rozważa również ich emisję

AQT WATER SA (10/2023) Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 6 listopada 2023 r. 

WB ELECTRONICS S.A.

Zamiar zmiany Programu emisji obligacji oraz planowana emisja obligacji

AQT WATER S.A.

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 6 listopada 2023 r. 

Wskaźniki referencyjne - SARON

Aktualne wskaźniki giełdowe

ROAD STUDIO S.A.

Otrzymanie zawiadomienia o zmianie stanu posiadania akcji Spółki w trybie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej

IPOPEMA EKOLOGII I INNOWACJI FIZ

IPOPEMA EKOLOGII I INNOWACJI FIZ

IPOPEMA BENEFIT 3 FIZ AN

IPOPEMA BENEFIT 3 FIZ AN

IPOPEMA GLOBAL PROFIT ABSOLUTE RETURN PLUS FIZ

IPOPEMA GLOBAL PROFIT ABSOLUTE RETURN PLUS FIZ

Stawka Polonia spadła we wtorek do 5,54 proc.

BRITISH AUTOMOTIVE HOLDING S.A.

Postanowienie Sądu o ogłoszeniu upadłości BAG

Transakcje pakietowe

Answear zwiększył w III kw. przychody wg MSSF o 16,7 proc. rdr do 272,6 mln zł (opis)

BRITISH AUTOMOTIVE HOLDING S.A.

Informacja o osobie zarządzającej

DZIEŃ NA RYNKACH: Spadki na giełdach w Europie; obawy o stopy proc.

Zamknięcia na giełdach w Europie (tabela)

Answear zwiększył w III kw. przychody wg MSSF o 16,7 proc. rdr do 272,6 mln zł - szacunki

Energa szacuje, że koszt budowy elektrowni CCGT w Ostrołęce wzrośnie do 2,85 mld zł (aktl.)

1/1