Prosto z rynku

Biomed Lublin emituje 5 mln akcji serii U po 5,3 zł za sztukę

DZIEŃ NA RYNKACH: Kontrakty w USA na minusach; PPI w USA XII wyżej od oczekiwań

ALUMETAL S.A.

Zakończenie projektu rozbudowy wydziału automatycznego przetwarzania surowców złomowych w Nowej Soli

BIOMED-LUBLIN WYTWÓRNIA SUROWIC I SZCZEPIONEK SA

Podwyższenie kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego poprzez emisję akcji serii U

MASSMEDICA S.A.

Zawarcie umowy przez spółkę zależną od Emitenta

SOLAR COMPANY S.A.

Miesięczne skonsolidowane przychody ze sprzedaży za listopad 2022 roku

PPI w USA w XI: +7,4 proc. rdr. Konsensus: +7,2 proc. Poprzednio: +8,1 proc.

BGK sprzedał w ramach sprzedaży dodatkowej obligacje za 95 mln zł

Część członków RPP wskazywała na sygnały pogorszenia rynku pracy, co może osłabić negocjacje pracownicze - protokół

Niektórzy członkowie RPP w XI widzieli istotnie wyższą ścieżkę CPI niż w projekcji - protokół RPP

NNLife OFE wartość jednostki rozrachunkowej

Niektórzy członkowie RPP oceniali w XI, że dotychczasowe podwyżki stóp nie sprowadzą CPI do celu - protokół

mBank S.A.

Zawiadomienie o transakcjach na papierach wartościowych mBanku S.A. przesłane przez osobę zobowiązaną

LABO PRINT S.A

Informacja o przychodach ze sprzedaży netto w listopadzie 2022 roku

W listopadzie w Polsce nastąpiła lekka poprawa nastrojów konsumentów - GfK

R22 S.A.

Powiadomienie o transakcjach nabycia akcji Spółki wykonanych przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze

Są silne argumenty, by zacieśniać politykę pieniężną i obserwować efekty psychologiczne - Litiwiniuk, RPP

Robyg wyemituje obligacje o łącznej wartości nominalnej do 110 mln zł

OFE POCZTYLION wartość jednostki rozrachunkowej

ROBYG S.A.

ROBYG S.A. -Określenie marży oraz łącznej maksymalnej wartości nominalnej emitowanych obligacji serii PE i łącznej wartości nominalnej odkupywanych przez Spółkę w celu umorzenia obligacji serii PA

ROBYG S.A.

ROBYG S.A. -Określenie marży oraz łącznej maksymalnej wartości nominalnej emitowanych obligacji serii PE i łącznej wartości nominalnej odkupywanych przez Spółkę w celu umorzenia obligacji serii PA

UNITED LABEL SA (8/2022) Podpisanie umowy z firmą audytorską o badanie sprawozdań finansowych

UNITED LABEL SA (8/2022) Podpisanie umowy z firmą audytorską o badanie sprawozdań finansowych

MOSTALPLC

Rezygnacja członka Rady Nadzorczej Spółki

Ceny mieszkań w dużych miastach wyższe niż w gminach ościennych - Nieruchomosci-online .pl

Na rynku nowych samochodów w Rosji pozostali już tylko krajowi i chińscy producenci - BBC

DRAGEUS GAMES S.A.

Informacja o transakcjach na akcjach Spółki uzyskana w trybie art. 19 MAR

PKO BP BANKOWY OFE wartość jednostki rozrachunkowej

Ceny paliw nie powinny rosnąć w przyszłym tygodniu - BM Reflex (opinia)

Indeksy transakcyjne - WIRON, WRR ON - TEST

1/1