Prosto z rynku

GPW: w sprawie zawieszenia obrotu na Catalyst obligacjami serii V spółki RONSON DEVELOPMENT SE

GPW: w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania na Catalyst obligacji na okaziciela serii V spółki PRAGMAGO

GPW: w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania na Catalyst obligacji na okaziciela serii PZ4 spółki GHELAMCO INVEST Sp. z o.o.

ARENA.PL SA (16/2023) Życiorysy zawodowe członków Rady Nadzorczej.

Ailleron chce mocniej postawić na ekspansję w krajach niemieckojęzycznych

GPW: w sprawie wprowadzenia do obrotu giełdowego na Catalyst obligacji na okaziciela serii P2023C spółki CAVATINA HOLDING

Transakcje pakietowe

Zamknięcia na giełdach w Europie (tabela)

MRiRW: Ważna inwestycja dla polskiego rolnictwa (komunikat)

GPW Benchmark: komunikat - okresowa zmiana portfeli indeksów obligacji

EMPLOCITY SA (22/2023) Zwołanie NWZA na dzień 25 października 2023 roku

Zysk netto Ferro w II kw. '23 spadł do 12,6 mln zł; wynik zbliżony do oczekiwań

LARQ S.A.

LARQ S.A.

HORNIGOLD REIT SA (16/2023) Korekta raportu EBI 13/2023 – Nowy termin publikacji raportu rocznego za 2022 rok

AILLERON S.A.

AILLERON S.A.

Statystyka sesji giełdowej

Emplocity S.A.

Zwołanie NWZA na dzień 25 października 2023 roku

OFE wartości jednostek rozrachunkowych z 2023-09-26

OFE PZU wartość jednostki rozrachunkowej

Stawka Polonia wzrosła w środę do 5,62 proc.

PMPG POLSKIE MEDIA

Nabycie akcji własnych

Wyniki Ferro w II kw. 2023 roku vs. konsensus PAP (tabela)

FERRO S.A.

Rezygnacja Wiceprezesa Zarządu Ferro S.A.

SOFTBLUE S.A.

Zawarcie aneksu do umowy na dofinansowanie projektu pod nazwą "Innowacyjne urządzenie do ewidencji danych pomiarów."

E-SHOPPING GROUP S.A.

Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze

BEDZIN

Aktualizacja informacji o założeniach w zakresie finansowania inwestycji w postaci budowy bloku energetycznego, w tym wniosku EC Nowy Będzin sp. z o.o. do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

WIG 20 na zamknięciu wyniósł 1898,92 pkt (-1,53%)

VISTAL GDYNIA S.A.

VISTAL GDYNIA S.A.

FERRO S.A.

FERRO S.A.

OFE wartości jednostek rozrachunkowych z 2023-09-26

1/1