Prosto z rynku

All In! Games ma nową strategię; chce m.in. rozwijać projekty o budżecie przekraczającym 20 mln zł

W Polsce 8.361 nowych przypadków zakażenia koronawirusem, zmarły 133 osoby

KGL S.A.

Informacja o transakcjach skupu akcji własnych w celu ich umorzenia

ALL IN! GAMES S.A.

Ogłoszenie strategicznych kierunków rozwoju Grupy Kapitałowej All in! Games

W Chinach już 6. sesja ze spadkami notowań węgla

MEDINICE S.A.

Postanowienie dotyczące dokonania wpisu w KRS o podwyższeniu kapitału w spółce JitMed sp. z o.o.

Budimex może zakończyć '21 lepszą dynamiką przychodów ze sprzedaży niż po trzech kw. - prezes

Santander nie zdecydował ws. przystąpienia do programu ugód dot. kredytów CHF (opis)

Aviva PTE Aviva Santander SA informuje

Wyniki Aliora w III kw. pozytywne; notowania w górę o ponad 4 proc. (opinia)

HERKULES S.A.

Informacja o nabyciu akcji przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze

Santander nie planuje przejęć, stawia na wzrost organiczny

Santander nie zdecydował ws. przystąpienia do programu ugód dot. kredytów CHF

Santander w III kwartale przebił oczekiwania; kurs rośnie (opinia)

DZIEŃ NA FX/FI: EUR/PLN nieco powyżej 4,60; na krajowym rynku długu stabilizacja

DZIEŃ NA RYNKACH: W Europie indeksy na minusach, ale w pobliżu rekordowych poziomów

APANET S.A.

Korekta raportu ESPI 21/2021 - Wykaz Akcjonariuszy powyżej 5% na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 15.10.2021 r.

DZIEŃ NA GPW: Po publikacji wyników rosną kursy banków, traci Budimex

Santander liczy, że utrzyma dwucyfrowy wzrost kredytów hipotecznych

UOKiK wszczął postępowania wobec Glovo oraz Uber Eats

Novaturas ma po trzech kwartałach 1,1 mln euro zysku netto

EKO EXPORT S.A.

Podpisanie aneksu do umowy dyskontowej z ING Bank Śląski S.A.

WIG 20 na otwarciu wyniósł 2423,22 pkt (-0,09%)

Portfel zamówień Grupy Budimex wynosił ok. 14 mld zł na koniec września '21

Zysk netto grupy Budimex wyniósł w III kw. 101,1 mln zł, poniżej konsensusu (opis)

Indeks nastrojów konsumentów we Francji w X: 99 pkt. Konsensus: 101 pkt. poprzednio: 101 pkt.

Zysk netto Santander Bank Polska w III kw. wyniósł 543,8 mln zł, powyżej oczekiwań (opis)

Drago Entertainment i Movie Game VR mają umowę ramową o ścisłej współpracy

NOVATURAS AB

Novaturas group financials for 9M: holiday destinations portfolio approached the pre-pandemic period

DZIEŃ NA GPW: Słabsze nastroje w środę; możliwy lekko spadkowy początek sesji

1/1